Over ons

Z&PV ‘De Veene’ is in 2002 ontstaan uit een fusie van de zwem- en poloverenigingen ZPA en De Aa en willen een vereniging zijn voor echte liefhebbers van de zwem- en waterpolosport. De Veene is er voor sporters van alle niveaus en ambities; van recreatief tot wedstrijdsport. Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen.

Z&PV De Veene wil sportdeelname betaalbaar houden. Daartoe is het beleid van het bestuur erop gericht de reguliere sport- en verenigingsactiviteiten hoofdzakelijk uit contributiegelden (en in het verleden subsidies) te bekostigen en de extra faciliteiten, die het beoefenen van topsportgerichte amateursport mogelijk maken, bij voorkeur te betalen uit andere financiële middelen. Daartoe is de Stichting Steunfonds Z&PV De Veene tot stand gekomen. Teneinde zo succesvol mogelijk sponsorcontracten te kunnen verwerven is ertoe overgegaan hiervoor een Businessclub in het leven te roepen. Middels de Businessclub kan het beste worden gegarandeerd dat de deelnemers voldoende rendement halen uit hun deelname (c.q. sponsorbijdrage).

Businessclub ‘Vrienden van de Veene’ heeft ruim 40 leden; MKB bedrijven (productiebedrijven, detailhandel, zakelijke dienstverleners), middenstanders en ZZP’ers.

De bijeenkomsten kenmerken zich door een prettige en informele sfeer en zijn bij uitstek geschikt om te netwerken. De Businessclub organiseert jaarlijks minimaal 3 bijeenkomsten, variërend van een Haringparty, bedrijfsbezoek tot een bijeenkomst met een thema.

De Businessclub heeft tot doel het creëren van een vaste financiële basis ter ondersteuning van de zwem- en waterpolovereniging Z&PV De Veene. Het onderhouden en verbeteren van business-to-business activiteiten voor, tijdens en na sportwedstrijden én bij andere gelegenheden.
Daarnaast biedt de Businessclub mogelijkheden de contacten met zakelijke relaties, instellingen en particulieren – plaatselijk en regionaal – te verbeteren.

Neem contact op